Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   Καλλιθέα 20/9/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. πρωτ. – 4730-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ι. Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς της Εκτελεστικής Επιτροπής την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.30 δια περιφοράς με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τεχνικής έκθεσης και ενδεικτικού προϋπολογισμού, του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡ.ΥΠΟΥΡΓ. ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ-ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ »

2. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ