Εγγραφές για το Κοινωνικό Παντοπωλείο & τα πακέτα ειδών διατροφής για τα Χριστούγεννα 2021-Πάσχα 2022

από Τετάρτη 6 Οκτωβρίου έως και Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021

dynamhzwhs_dk

Η ΑμΚΕ «Δύναμη Ζωής», και ο Δήμος Καλλιθέας προσκαλούν όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο είναι μια δομή που λειτουργεί στα πλαίσια του έργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Καλλιθέας» και συγκεκριμένα το Υποέργο 1, Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καλλιθέας, με κωδικό ΟΠΣ 5001284». Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στην οδό Ναυσικάς 5, παραπλεύρως του Δημοτικού Κέντρου Υγείας Καλλιθέας. Πρόκειται για μια κοινωνική δομή η οποία απευθύνεται σε κατοίκους του δήμου Καλλιθέας και έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής ατόμων και οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.
Όλοι οι ΚΑΤΟΙΚΟΙ του Δήμου Καλλιθέας μπορούν να καταθέσουν αίτηση ανεξαρτήτως πόσα και ποια από τα παρακάτω κριτήρια πληρούν.
Τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ όσων θα αιτηθούν των υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου εξαρτώνται από τα εξής:

  • Αν είναι κάτοικος Καλλιθέας
  • Αν υπάρχει κάποιο αναγραφόμενο μέλος που διαμένει με την οικογένεια με αναπηρία
  • Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα
  • Το είδος της οικογένειας
  • Αν υπάρχουν υπερήλικες
  • Αν υπάρχουν μέλη σε κατάσταση ανεργίας
  • Από το πλήθος των ακινήτων που διαθέτουν τα μέλη της οικογένειας βάσει της εικόνας του τελευταίου Ε9
  • Από το συνολικό τους τελευταίο ετήσιο εισόδημα καθώς οι οικονομικές προϋποθέσεις ακολουθούν τις προδιαγραφές σε συνεργασία με το τμήμα Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Καλλιθέας και είναι: για ένα άτομο, όριο εισοδήματος 5.000 € ενώ για κάθε επιπλέον άτομο προστίθεται το ποσό των 1.500 €. Στο σύνολο συμπεριλαμβάνεται και πάσης φύσεως επίδομα που έλαβε κάποιο μέλος του νοικοκυριού σύμφωνα με το τελευταίο Ε1.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για τα Χριστούγεννα 2021-Πάσχα 2022 και το Κοινωνικό Παντοπωλείο 2022, θα πραγματοποιηθούν από Τετάρτη 6 Οκτωβρίου έως και Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 στην Ανδρομάχης 100. Ώρες: 09:00 έως και 13:00 με σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα παραδίδονται στους υπαλλήλους σε διαφάνειες σε 2 αντίγραφα (1 διαφάνεια με τα δικαιολογητικά για ΠΑΚΕΤΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ για Χριστούγεννα 2021-Πάσχα 2022 και 1 διαφάνεια με τα δικαιολογητικά για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 2022).

 

pantopoleio_ESPA_S