Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Καλλιθέας

«Δίνουμε λόγο στους πολίτες της πόλης»

Ο Δήμος Καλλιθέας ενθαρρύνει τους πολίτες της, τους τοπικούς φορείς και συλλόγους να συμμετάσχουν ενεργά στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Καλλιθέας .

Λιγότερα από 5 λεπτά αρκούν για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, τα οποία θα συμβάλουν αποφασιστικά στον αποτελεσματικό σχεδιασμό

«Ενός Νέου μοντέλου Λειτουργίας για μια Πόλη Ανθρώπινη και Συνεκτική».

Μιας Πόλης:

  • Έξυπνης στις πολιτικές και τη λειτουργία της,
  • Βιώσιμης στην αποδοτικότητα των πόρων της,
  • με Κοινωνική Συνοχή και ανθεκτικότητα στις κρίσεις

Δείτε και απαντήστε το Ερωτηματολόγιο Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καλλιθέας για τα έτη 2020-2023

Η διαβούλευση αφορά στην Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου Καλλιθέας.

Στην Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως εγκρίθηκε με την Απόφαση Αρ. 141/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλύεται η στόχευση της δημοτικής αρχής, το όραμά της, οι κατευθύνσεις και οι άξονες προτεραιότητας του Σχεδιασμού της.

Με βάση τους άξονες προτεραιότητας του Στρατηγικού Σχεδιασμού και τις προτάσεις που θα κατατεθούν στη διαδικασία της διαβούλευσης θα συνταχθεί και θα εγκριθεί, η Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η υποβολή του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει:

  • Μέσω ηλεκτρονικής φόρμας (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)
  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: diavouleysh@kallithea.gr
  • Στο Δημαρχείο του Δήμου Καλλιθέας (Ματζαγριωτάκη 76 τ.κ 176 76 Καλλιθέα, Τηλέφωνο: 213 2070300) με την ένδειξη «Προς Τμήμα Σχεδιασμού και Προγραμματισμού»

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021.

Συνημμένα: