Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 22/11/2021 & ώρα 19:30

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16-11-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Καλλιθέα 11/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   Αρ. πρωτ. 50520
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 22/11/2021 και ώρα 19:30, για να λάβουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018 και την εγκ. με αρ. 59 /30-8-21 ( ΑΔΑ 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7/ καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ 3985/β 27-8-21 και 4054/Β 4-9-21 για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19, όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση του άρθρου 67 του Ν.4830/18-9-2021.

1. Έγκριση χορήγησης αδείας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής & μουσικών οργάνων εντός επιχείρησης μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβουλίου Κοινότητας
1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ