Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 22/11/2021 & ώρα 18:00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16-11-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Καλλιθέα 11/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. πρωτ. 50533
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κοινότητα 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 22/11/2021 και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και την εγκ. με αρ. 59 /30-8-21 (ΑΔΑ 6ΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ 3985/β 27-8-21 και 4054/Β 4-9-21 για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας του covid – 19, όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση του άρθρου 67 του Ν.4830/18-9-2021.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

• Συζήτηση για θέματα κοινότητας, ενημέρωση από τoν Πρόεδρο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Συμβουλίου Κοινότητας
3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Καλλιθέας

ΔΕΛΗΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ