Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Παρασκευή 19/11/2021 & ώρα 16:30

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ             Καλλιθέα 15/11/2021
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ              Αρ. Πρωτ.: 490/2021
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή
Τηλέφωνο: 2109530161
Fax: 2109530160
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Παρασκευή 19/11/2021 και ώρα 16:30 μ.μ., στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗΚΕΚ που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα.
Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης), λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 ΦΕΚ 169/Α’ 18-09-2021.
  2. Την 66η εγκύκλιο / Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100 (ΑΔΑ:ΨΟΛΖ46ΜΤΛ6-7ΣΠ).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Έγκριση προϋπολογισμού – στοχοθεσίας & ετησίου προγράμματος δράσης της Δημοτικής κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Κ.» έτους 2022.

2ο Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Κ.», με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

3o Κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας για το έτος 2022, καθώς και του πίνακα 5Γ «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α.», στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Καλλιθέας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Τζώρτζης Δελατόλας
Δημοτικός Σύμβουλος