Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου ώρα 18:00

daek_logo

Αρ.Πρωτ. 320
01-11-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου στις 18:00 μ.μ.. Η συνεδρίαση θα γίνει στα γραφεία της Επιχείρησης που βρίσκονται στην Ελ. Βενιζέλου 156, 3ος όροφος. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος που αφορά την προμήθεια μαρμάρων στο τμήμα του μαρμαράδικου, εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος που αφορά την προμήθεια οικοδομικών υλικών στο τμήμα του μαρμαράδικου, εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλλιθέας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

3. Επανασύσταση επιτροπών της εταιρείας και ορισμός μελών αυτών.

 
Με εκτίμηση
Καλογερόπουλος Αναστάσιος