Κατάθεση οικονομικής προσφοράς από Πιστοποιημένους Εκτιμητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Kαλλιθέα 18/11/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ. 52069/19-11-2021
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : ΜΑNΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Ταχ. Κώδ. : 176 76 Καλλιθέα
Πληροφορίες: Παραβάλου Μ.
Τηλεφ.: 213 2070 398

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμος Καλλιθέας προσκαλεί, από 24/11/2021 έως 26/11/2021, όσους Πιστοποιημένους Εκτιμητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, η οποία θα αφορά στην αμοιβή τους, προκειμένου να προβούν στη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης οικοπέδου, εμβαδού 187,20 τ.μ. που βρίσκεται στην Καλλιθέα και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου 222 και Υψηλάντου, το οποίο προτίθεται να αγοράσει ο Δήμος.
Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη αρ. 76- 1ος όροφος), υπόψη του Γραφείου της Νομικής Υπηρεσίας.
Πληροφορίες και λοιπές διευκρινίσεις για την εν λόγω εργασία μπορείτε να λαμβάνετε σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου στο τηλέφωνο: 213.2070398.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ