Ανασύνταξη Πινάκων κατάταξης, προσληπτέων & απορριφθέντων της ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ