Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 & ώρα 11.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Καλλιθέα 28/12/2021
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Αριθ. πρωτ. – 7555-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ι. Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)

Σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 & ώρα 11.00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή ή μη του κατεπείγοντος της πρόσκλησης

2. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την ασφάλιση αστικής ευθύνης του Νομικού Προσώπου.

3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την ασφάλιση περιουσίας του Νομικού Προσώπου

4. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

Το κατεπείγον της πρόσκλησης οφείλεται στο γεγονός ότι καθίσταται επείγον να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας 31/12/2021 που έχουν οι υπάλληλοι του Ν.Π. ώστε να αποδώσουν λογαριασμό της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων και να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να απαλλαγούν από υπόλογοι.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ