Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου στις 11:00 π.μ.. Η συνεδρίαση θα γίνει διά περιφοράς, λόγω της διασποράς της μετάλλαξης Όμικρον της πανδημίας του covid-19

daek_logo

Αρ.Πρωτ. 5
03-01-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε. την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου στις 11:00 π.μ.. Η συνεδρίαση θα γίνει διά περιφοράς, λόγω της διασποράς της μετάλλαξης Όμικρον της πανδημίας του covid-19. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Απόφαση που αφορά την εκ νέου αίτηση και υπαγωγή στο πρόγραμμα «Ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη οχτακοσίων (800) ανέργων με αναπηρίες» (Αρ.Πρωτ.146734/17.12.2021),της κ. Καλαϊτζίδη Παρθένας του Κωνσταντίνου ,κατ’ εξαίρεση, λόγω πάθησης.

 

Με εκτίμηση

Καλογερόπουλος Αναστάσιος