Ανακοίνωση – Ενημέρωση για τις πληρωμές με φυσική παρουσία στα ταμεία του Δήμου Καλλιθέας

Οι πληρωμές που απαιτούν φυσική παρουσία και προσέλευση στα ταμεία του Δήμου Καλλιθέας θα πραγματοποιηθούν από 7/1/2022.