ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ο Δήμος Καλλιθέας προτίθεται να προχωρήσει στην ίδρυση Δημοτικής Συγκοινωνίας με σκοπό τη σύνδεση των περιοχών που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τις υφιστάμενες γραμμές, με επιμέρους κέντρα δραστηριοτήτων του.

Η υπηρεσία της Δημοτικής Συγκοινωνίας προκειμένου να καταστεί επιτυχής (άρα και βιώσιμη), απαιτεί την αποδοχή και κατά συνέπεια τη χρήση της από τους κατοίκους του Δήμου. Για τον σκοπό αυτό, διενεργείται έρευνα, μέσω ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου για την καταγραφή των προτιμήσεων και απόψεων των κατοίκων του Δήμου, επί των προτεινόμενων διαδρομών. Η συμμετοχή σας στην έρευνα, με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι καίριας σημασίας για την οριστικοποίηση των προτεινόμενων διαδρομών.

Tο link του ερωτηματολογίουΈως 16 Μαρτίου 2022 – (ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) και το QR code που αφορά στη Δημοτική Συγκοινωνία

Κωδικός QR για ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ