Διευκρινίσεις για τις ποσότητες στον ενδεικτικό προϋπολογισμό & στο έντυπο οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καλλιθέας, για Γραφική ύλη & φωτοτυπικό χαρτί

Μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 7/6/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     Αριθ. Πρωτ : 26069
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ 108
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΠΥΡΠΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109589635
E MAIL: sepe@kallithea.gr

Σας ενημερώνουμε ότι για τις ποσότητες στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και στο έντυπο οικονομικής προσφοράς ισχύουν τα παρακάτω συνημμένα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ