Πρόσκληση σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 & ώρα 21:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ               Καλλιθέα 20/6/2022
Δημοτικό Συμβούλιο                Αρ. Πρωτ. 28102

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/8-6-06 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3731/2008) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 21:00, βάσει του άρθ. 74 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευσταθίου Κωνσταντίνος