Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 & ώρα 11.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλλιθέα 17/6/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. πρωτ. – 3875 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ι. Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 11.00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση της διοργάνωσης διήμερου καλοκαιρινού φεστιβάλ με τη συμμετοχή του βρεφικού και όλων των βρεφονηπιακών σταθμών και εξειδίκευση της πίστωσης του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2. Εξειδίκευση πίστωσης, έγκριση και ένταξη δαπάνης προηγούμενης χρήσης στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ