Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 & ώρα 12.00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Καλλιθέα 22/7/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                              Αριθ. πρωτ. – 5216 –
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Ι.Κορδούτης
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 12.00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2. Έγκριση καταβολής Εφάπαξ βοηθήματος του ειδικού λογαριασμού του Ν.103/75 συνταξιοδοτηθέντων υπαλλήλων μας.

3. Έγκριση αναπροσαρμογής μηνιαίου μισθώματος του καταστήματος που βρίσκεται στο « ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» του Δήμου Καλλιθέας.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ