Ανακοίνωση για τους δικαιούχους στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς & για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων & ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» 2022-23

opaa_logo

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, για τους δικαιούχους στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» 2022-23, για να μπορέσουν οι ωφελούμενοι γονείς να εγγράψουν τα τέκνα τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Οργανισμού μας, θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

Να σταλούν ηλεκτρονικά στο mail της Διεύθυνσης Παιδικής Αγωγής (paidiki-agogi@dimoskallitheas-opaa.gr)

  1. To voucher («αξία τοποθέτησης») του παιδιού.
  2. Ημερομηνία γέννησης του παιδιού (ημέρα/μήνας/έτος)
  3. Στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο – Τηλέφωνα και των δύο γονέων).
  4. Να αναφέρονται έως 2 επιλογές προτίμησης βρεφονηπιακών σταθμών.

Κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας και σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του mail, θα ειδοποιηθείτε τηλεφωνικά, για την αξιολόγηση του αιτήματός σας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ