Προσωρινοί πίνακες κατάταξης & μοριοδότησης, επιτυχόντων & απορριπτέων, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλλιθέας

ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΜΚΑ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΑΜΚΑ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ