Τελικοί πίνακες κατάταξης, μοριοδότησης, & επιτυχόντων, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Καλλιθέας

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ