Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας, την Τρίτη 20/09/2022 & ώρα 17:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ              Καλλιθέα 15/09/2022
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ              Αρ. Πρωτ.: 299/2022
ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Αρμόδιος: Μ. Βογιατζή
Τηλέφωνο: 2109590626
Email: depka@otenet.gr

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.), την Τρίτη 20/09/2022 και ώρα 17:00, στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας ΔΗΚΕΚ που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156, 2ος όροφος, με τα παρακάτω θέματα.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια ζώσης σύμφωνα με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/214/οικ. 14466/14.9.2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (79η εγκύκλιος) του Υπουργείο Εσωτερικών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1o Α. Έγκριση τεχνικών όρων, μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, μετά από πρόσκληση, για τη προμήθεια υπηρεσιών ανανέωσης της άδειας του Firewall Watchguard T35 with 1 Yr Basic Security Suite για το χρονικό διάστημα ενός έτους, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Κατακύρωση αναδόχου για τη προμήθεια υπηρεσιών ανανέωσης της άδειας του Firewall Watchguard T35 with 1 Yr Basic Security Suite για το χρονικό διάστημα ενός έτους, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

2ο Έγκριση τεχνικών όρων, μετά από ανάρτηση πρωτογενούς αιτήματος στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (άρθρο 209 παρ.9 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε π.38 παρ.1 άρθρο 377 Ν.4412/2016). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης, μετά από πρόσκληση, για τη προμήθεια υλικών και υπηρεσιών εκτυπωτικών εργασιών και έντυπων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την κάλυψη αναγκών των σχολών χορού της Δημοτικής Επιχείρησης.

3o Τοποθέτηση παιδιών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης χωρίς τη χρήση voucher για το σχολικό έτος 2022-2023.

4ο Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με τίτλο: «Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών, για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες».

5ο Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού. Ενημέρωση για τη μετάπτωση της διαδικασίας διόδευσης της μισθοδοσίας του φορέα στην Τράπεζα της Ελλάδος.

6ο Ορισμός εκπροσώπου της ΔΗΚΕΚ για τις δύο ερασιτεχνικές σχολές χορού της επιχείρησης.

7Ο Ορισμός διευθυντή σπουδών των δύο σχολών χορού για το σχολικό έτος 2022-2023.

8ο Ορισμός διδάκτρων των σχολών χορού για το σχολικό έτος 2022-2023.

9ο Αίτηση υπαλλήλου για αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Κ.
Τζώρτζης Δελατόλας
Δημοτικός Σύμβουλος