Ανακοίνωση για τα αδιάθετα voucher του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς & για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων & ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» 2022-23

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι τα αδιάθετα voucher (όποιοι δεν ειδοποιηθήκατε τηλεφωνικά), παραμένουν σε αναμονή προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, για την κάλυψη κενών θέσεων που πιθανόν να προκύψουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2022-23.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας .

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ