Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 & ώρα 10.30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Καλλιθέα 16/9/2022
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αριθ. πρωτ. – 6437-
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»
Τμήμα: Διοικητικό-Οικονομικό
Γραφείο: Εκτελεστικής Επιτροπής
Αρμόδιος: Κορδούτης Ι.
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.-2/4-)
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10.30 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1) Εξειδίκευση πίστωσης που αφορά τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΣΤΑΚΗΣ