Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Τετάρτη 2 & Πέμπτη 3 Νοεμβρίου στο Δημαρχείο Καλλιθέας
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ώρα 16:30

Το πρόγραμμα των ομιλιών ΕΔΩ