Θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης

Η Ανακοίνωση με τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΚΑΛΛΙΘΕΑ 08-03-2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Α.Π. 12551
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ. : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76,
Τ.Κ. : 176 76
ΑΡΜΟΔΙΟΙ : ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
                        ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΗΛΕΦ. : 213 2070 362-373

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΔΩ

 

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑ