Διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 13:00 – 17:30
και
ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 09:00 – 13:30

στα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (Ανδρομάχης 100)

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ & ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

* Απαραιίτητη η προσκόμιση

  1. του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
  2. και της Αστυνομικής Ταυτότητας

aimodosia_29_30.03.2017