Πρόσκληση σε ειδική & τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Δημαρχείο τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 και ώρα 19:30, με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

Το θέμα & η εισήγηση ΕΔΩ

& σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στο Δημαρχείο επίσης τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Τα θέματα & οι εισηγήσεις ΕΔΩ