Ενημέρωση για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)»

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» , ο Δήμος Καλλιθέας συνεχίζοντας και διευρύνοντας τη διαδικασία της διαβούλευσης, τη Δευτέρα στις 27 Μαρτίου 2017 προχώρησε στην παρουσίαση της συνολικής Πρότασης που θα υποβάλει από κοινού με τους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου στους αιρετούς, στους κοινωνικούς φορείς και στους συλλόγους και σωματεία του Δήμου μας, μέσω της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Μετά την παρουσίαση που έγινε ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμμετάσχουν ενεργά στη Διαβούλευση η οποία έχει ξεκινήσει ηλεκτρονικά από τις 15 Μαρτίου με την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου της Παρουσίασης της Μελέτης και του Απογραφικού Δελτίου Παρεμβάσεων – Προτάσεων.
Τέλος ο Δήμος γνωρίζει στους δημότες, πολίτες και φορείς της πόλης ότι η Ηλεκτρονική Διαβούλευση θα είναι διαθέσιμη για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν μέχρι και τις 07/04/2017. Για το λόγο αυτό καλεί όλους να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του και να καταθέσουν τις τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις.