Ανακοίνωση για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη Προφήτη Ηλία 2017

Ο Δήμος Καλλιθέας δέχεται αιτήσεις  ενδιαφερομένων μέχρι 28/04/2017 για συμμετοχή στη  θρησκευτική εμποροπανήγυρη «Προφήτης Ηλίας 2017»  που θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Ιουλίου 2017( αποφ. Δ.Σ. 91/2017).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Καλλιθέα 03/04/2017   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αρ.Πρωτ.  17625
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76,
Τ.Κ.: 176 76
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2070 362
Email: anastasis.perameritis@kallithea.gr

Ο Δήμος Καλλιθέας δέχεται αιτήσεις  ενδιαφερομένων μέχρι 28/04/2017 για συμμετοχή στη  θρησκευτική εμποροπανήγυρη «Προφήτης Ηλίας 2017»  που θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Ιουλίου 2017( αποφ. Δ.Σ. 91/2017).

Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, έντυπο της οποίας χορηγείται από την υπηρεσία, θα συνοδεύεται κατά την υποβολή της από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Απόδειξη ταμειακής μηχανής τρέχοντος έτους.
  2. Βεβαίωση έναρξης  επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ  και τυχόν μεταβολές της.
  3. Φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου ταυτότητας.\
  4. Βεβαίωση τρέχοντος έτους για εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα  ή  ταχυπληρωμή τρέχοντος  έτους.

Επιπλέον απαιτείται κατά περίπτωση:

  • Βιβλιάριο  ή πιστοποιητικό Υγείας (για πώληση τροφίμων – ποτών)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  (για δημότες Δήμου Καλλιθέας) ,
  • Δηλωμένη στο TAXIS Κατοικία ή  Έδρα ή Υποκατάστημα στα διοικητικά όρια Δήμου Καλλιθέας ή λογαριασμό ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ στο όνομά τους  (Για έχοντες Έδρα ή Υποκατάστημα ή κατοικία  στον Δήμο Καλλιθέας).
  • Άδεια επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών σε λαϊκή αγορά, Ν. 4281/2014 άρθ. 233 παρ.  2 (για  επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών)
  • Γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ (για ΑΜΕΑ).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής για τις περιπτώσεις Πολυτέκνων ή γονέων με τρία τέκνα  ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος  (για πολύτεκνους).

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δικαιολογητικά έχουν ήδη κατατεθεί εντός του έτους 2017 δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου.
Η μη προσκόμιση μέχρι 28/04/2017 των ζητουμένων δικαιολογητικών αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από την  διαδικασία της κλήρωσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο, εντός της παραπάνω προθεσμίας, θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 2017

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ