ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ & ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ βρεφών και νηπίων, για τη σχολική χρονιά 2018-2019

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ-ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η αίτηση συμμετοχής

2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται από 27 Μαρτίου 2018 έως 13 Απριλίου 2018, ως εξής:

 • Από 27 Μαρτίου 2018 έως 4 Απριλίου 2018
  Στους βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς, όπου φιλοξενούνται αυτή την χρονική περίοδο τα παιδιά, σε ωράριο που θα οριστεί από τις Υπεύθυνες των δομών.
 • Από 5 Απριλίου 2018 έως 13 Απριλίου 2018
  Στα γραφεία των τμηματαρχών Κρέμου 110 και στα γραφεία της Διεύθυνσης Παιδικής Αγωγής (Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας).

Ο φάκελος θα εσωκλείει τα παρακάτω:

 • ΕΝΤΥΠΟ 3 (Αίτηση συμμετοχής, Φάκελος κατάστασης υγείας του παιδιού, Υπεύθυνες δηλώσεις)
 • ΕΝΤΥΠΟ 4 (Πληροφοριακά στοιχεία απαιτούμενων δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση)
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά

και στον οποίο εξωτερικά, θα αναγράφεται υποχρεωτικά, η παρακάτω ένδειξη:

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,
ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του παιδιού


ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Οι  αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου 2018 έως 31 Μαΐου 2018 (Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-95.65.618 (εσωτ. 5) 

ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ σε φάκελο, όπου θα εσωκλείονται τα παρακάτω:

 • ΕΝΤΥΠΟ 3 (Αίτηση συμμετοχής, Κατάσταση υγείας του παιδιού, Υπεύθυνες δηλώσεις)
 • ΕΝΤΥΠΟ 4 (Πληροφοριακά στοιχεία απαιτούμενων δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση)
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά

και στον οποίο εξωτερικά, θα αναγράφεται υποχρεωτικά, η παρακάτω ένδειξη:

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ,

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ,
Τ.Κ. 17603 – Τ.Θ. 78514

ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του παιδιού.