ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ»

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 100

ΑΠΟ 21 ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΜΑΪΟΥ 2018
ΩΡΕΣ : 09:00 Π.Μ – 13:00 Μ.Μ.

Δικαιολογητικά

  • Ταυτότητα του γονέα
  • Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες)
  • Ε1, E9 & Εκκαθαριστικό  των γονέων φορ. έτους  2016 ή 2017
  • Βεβαίωση ανεργίας
  • Απόδειξη ενοικίου
  • Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας  (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή συμβόλαιο κατοικίας)
  • Απόφαση ΚΕΠΑ σε περίπτωση αναπηρίας 67% και άνω μέλους της οικογένειας

Τηλ. επικοιν. 210 95.32.717- 210 95.32.712