ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω αδυναμίας εναπόθεσης απορριμμάτων από τους Δήμους της Αττικής στο ΧΥΤΑ φυλής εξ αιτίας έργων αποκατάστασης ρήγματος

Αγαπητοί δημότες, εξ αιτίας έργων αποκατάστασης ρήγματος στο ΧΥΤΑ φυλής είναι αδύνατη η εναπόθεση απορριμμάτων από τους Δήμους της Αττικής
Για τον λόγο αυτό καλούνται όλοι οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Δήμου Καλλιθέας, να διαχειριστούν με τη μεγαλύτερη δυνατή σύνεση τα απορρίμματα τους και να μην τα εναποθέτουν στους κάδους.
Η διαδικασία αποκατάστασης του ρήγματος ή η επιλογή άλλου χώρου, εξαρτάται από τον ΕΔΣΝΑ και αναμένουμε νεότερη ενημέρωση.
Η Υπηρεσία της καθαριότητας θα φροντίσει για την όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα της πόλης και την ασφάλεια σε θέματα δημόσιας υγείας.