Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2017 & ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ.: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76,
Τ.Κ.: 176 76
ΑΡΜΟΔΙΟΙ : ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
                        ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΗΛΕΦ. : 213 2070 362-373

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ    
ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ