Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας για την εισαγωγή βρεφών & νηπίων, για την σχολική χρονιά 2017-2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ.13/2017
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»»

Αρ. Απόφασης
98/2017

Περίληψη
« Έγκριση πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας
για την εισαγωγή βρεφών & νηπίων, για
την σχολική χρονιά 2017-2018»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ.12/2017
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»»

Αρ. Απόφασης
86/2017

Περίληψη
«Έγκριση πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας
για την εισαγωγή βρεφών & νηπίων, για
την σχολική χρονιά 2017-2018»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ