Ανακοίνωση για τα Προνοιακά Επιδόματα

Τα Προνοιακά Επιδόματα από το Δήμο Καλλιθέας θα καταβληθούν τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου