Ανακοίνωση του ΝΠΔΔ ΟΠΑΑ Γιάννης Γάλλος για την πρόσληψη 20 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018

Αιτήσεις από 6/10/2017 έως 16/10/2017

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Καλλιθέα 26/9/2017
ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ. πρωτ. 5643
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»»

Διεύθυνση: Άθλησης
Τμήμα: Αθλητικού έργου
Αρμόδιος: Α. Καλογήρου
Τηλέφωνο: 210 9598.555 (εσωτ.0)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΑγΟ 2017-2018 μέσω της ΓΓΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη είκοσι (20) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2017-2018, για τις εξής ειδικότητες:

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ