Οριστικοί πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας για πρόσληψη Π.Φ.Α. με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. για το πρόγραμμα της Γ.Γ.Α. Άθλησης για Όλους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Καλλιθέα, 09/11/2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Αρ. Πρωτ. 6622
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.Α.Α. «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Π.Φ.Α. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Γ.Γ.Α. ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ