ΗΠΙΟΝΗ 2017 – Πρόληψη της άνοιας και έγκαιρη αντιμετώπιση των συνεπειών της

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Καλλιθέας 1η ΥΠΕ οργανώνουν δράσεις και παρεμβάσεις για την Άνοια στο πλαίσιο του προγράμματος:
ΗΠΙΟΝΗ 2017- ΕΘΝΙΚΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΗ