Συνοπτική οικονομική κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων για το έτος 2018

Του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»

Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ»»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
Για το έτος 2018

Εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 121/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ