Ανακοίνωση για τις θρησκευτικές εμποροπανήγυρεις Δήμου Καλλιθέας 2018

Νέα Ανακοίνωση βάσει του άρθρου 38 παρ. 3 του Νόμου 4497/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Καλλιθέα 03/01/2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Αρ.Πρωτ. 204
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ: ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76
Τ.Κ.: 176 76
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 2070 362
Email: anastasis.perameritis@kallithea.gr

Ο Δήμος Καλλιθέας δέχεται αιτήσεις συμμετοχής ενδιαφερομένων μέχρι 28/2/2018 για συμμετοχή στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις.

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2018
 2. ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 2018
 3. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 2018
 4. ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ 2018
 5. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2018

Α. Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους πωλητές με μόνιμη κατοικία στον Δήμο Καλλιθέας, έντυπο της οποίας χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή..
 2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.
 3. Πιστοποιητικό Υγείας όπου απαιτείται.
 4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση.
 5. Άδεια Διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

Επιπλέον απαιτείται κατά περίπτωση:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για δημότες Δήμου Καλλιθέας) ,
 • Δηλωμένη στο TAXIS Κατοικία ή Έδρα ή Υποκατάστημα στα διοικητικά όρια Δήμου Καλλιθέας ή λογαριασμό ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ στο όνομά τους (Για έχοντες Έδρα ή Υποκατάστημα ή κατοικία στον Δήμο Καλλιθέας).
 • Άδεια επαγγελματία πωλητή βιομηχανικών ειδών σε λαϊκή αγορά & παραγωγική άδεια λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλευσης άνθη,φυτά & μεταποιημένα προϊόντα Ν. 4497/2017 άρθ. 38 παρ. 4 (για επαγγελματίες πωλητές βιομηχανικών ειδών λαϊκών αγορών & κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλευσης άνθη,φυτά & μεταποιημένα προϊόντα)
 • Γνωμάτευση Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ (για ΑΜΕΑ).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής για τις περιπτώσεις Πολυτέκνων ή γονέων με τρία τέκνα ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (για πολύτεκνους).

Σημειώνεται ότι οι πωλητές με μόνιμη κατοικία στον Δήμο Καλλιθέας με την ανωτέρω Υπεύθυνη-Δήλωση μπορούν να αιτηθούν την χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής σε Θρησκευτικές Εμποροπανηγύρεις & λοιπές οργανωμένες αγορές των Δήμων όλης της χώρας για το 2018 καθώς & την έγκριση συμμετοχής στις θρησκευτικές εμποροπανηγύρεις του Δήμου Καλλιθέας για το 2018.


Β. Η σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, αναφορικά με τους πωλητές χωρίς μόνιμη κατοικία στον Δήμο Καλλιθέας έντυπο της οποίας χορηγείται από την υπηρεσία, θα εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1α. Κατεχόμενη Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου ή

1β. Βεβαίωση συμμετοχής άρθρου 38 παρ. 3 του Νόμου 4497/2017 από τον οικείο Δήμο.

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μόνο μία αίτηση-υπεύθυνη δήλωση εντός της παραπάνω προθεσμίας. Τυχόν υποβολή δεύτερης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης με διαφορετικό περιεχόμενο θα θεωρείται ως ανάκληση της πρώτης, η οποία θα παύει αμέσως να ισχύει.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ