ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ.Ε.Μ. ΔΗΜΟΥ KAΛΛΙΘΕΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Καλλιθέας είναι μια καινοτόμος νέα δομή η οποία θα λειτουργήσει ως τοπικό κέντρο αναφοράς για την υποδοχή, ενημέρωση και διασύνδεση των ωφελούμενων πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης που υλοποιούνται στον Δήμο μας, συμπληρωματικά και υπό την εποπτεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Κ.Ε.Μ.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας θα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
  • Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς και Δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας.
  • Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων καθώς και παραπομπή σε επιμέρους φορείς και υπηρεσίες.

Όλοι οι χώροι του Κέντρου Κοινότητας θα είναι προσβάσιμοι σε άτομα ΑμεΑ.

Το Κέντρο θα στελεχωθεί από δυο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς, έναν (1) Ψυχολόγο και έναν (1) Διοικητικό υπάλληλο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Το Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών θα αναπτύξει τις ακόλουθες υπηρεσίες α) Ενημέρωση, εξυπηρέτηση, συμβουλευτική στήριξη για θέματα ένταξης μεταναστών και δικτύωσης, β) Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες σχετικές δομές, υπηρεσίες και φορείς (Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών κ.α), γ) Υλοποίηση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας και παράλληλων πολιτισμικών δράσεων.

Όλοι οι χώροι του Παραρτήματος Κέντρου Ένταξης Μεταναστών θα είναι προσβάσιμοι σε άτομα ΑμεΑ.

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών θα στελεχωθεί από έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό, έναν (1) Ψυχολόγο, έναν (1) Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή και έναν (1) Νομικό.

Χρηματοδότηση

1_ESPAlogo pep_attikis

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών θα λειτουργούν σε εβδομαδιαία βάση επί οκταώρου βάσεως (Δευτέρα έως Παρασκευή). Oι δομές προβλέπεται να λειτουργήσουν επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 156 (2ος όροφος). Τηλέφωνα επικοινωνίας μέχρι την έναρξη λειτουργίας είναι τα: 2132101244, 2132101253.