Θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2018

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κλήρωσης

Η Ανακοίνωση με τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τη θρησκευτική εμποροπανήγυρη ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΚΑΛΛΙΘΕΑ 09-03-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Α.Π. 14904
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΩN ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ. : ΜΑΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76,
Τ.Κ. : 176 76
ΑΡΜΟΔΙΟΙ : ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,
                        ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΤΗΛΕΦ. : 213 2070 362-373

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΔΩ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
ΠΕΡΑΜΕΡΙΤΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ