ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας της ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά 8 ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Καλλιθέας»

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Υπηρεσία: ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Έδρα Υπηρεσίας: ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Διάρκεια Σύμβασης: Όπως ορίζεται από την προκήρυξη

Ανακοίνωση
Υπ’ αριθμ. Σ.Ο.Χ. 1/2018

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ