Πίνακες κατάταξης της ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 5 άτομα για την κάλυψη αναγκών της Πράξης «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Καλλιθέας»

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ