Τα θέματα που συζητήθηκαν στην 8η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 30/03/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π ε ρ ί λ η ψ η

Στην Καλλιθέα σήμερα 02/04/2018 δημοσιεύονται τα θέματα που συζητήθηκαν στην 8η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 30/03/2018 και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Απόφαση Νο 107: Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 108: Έγκριση του από 27-03-2018 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών διατροφής με τη μορφή δωροεπιταγών για το πρόγραμμα «Δώρο άπορων Δήμου Καλλιθέας Πάσχα 2018»

Απόφαση Νο 109: Επικύρωση 1ου & 2ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων (είδη παντοπωλείου, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου κλπ) έτους 2018 και γάλακτος δικαιούχων εργαζομένων (έτους 2018, συνεχιζομένου στο 2019) για τις ανάγκες του Δήμου Καλλιθέας και του Ν.Π. Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης “Γιάννης Γάλλος”»

Απόφαση Νο 110: Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης έτους 2018 (Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών)

Απόφαση Νο 111: Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης έτους 2018 (Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών)

ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Απόφαση Νο 112: Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης έτους 2018 (Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών)

Απόφαση Νο 113: Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης έτους 2018 (Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών)

Απόφαση Νο 114: Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης έτους 2018 (Τμ. Προμηθειών & Αποθηκών)

Απόφαση Νο 115: Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, έγκριση δαπάνης, ανάληψη υποχρέωσης και διάθεση πίστωσης έτους 2018 (Τμ. Δ.Ε.Σ.Ο.)

Απόφαση Νο 116: Τακτοποίηση οφειλών παγίων σε λογαριασμούς υδροδότησης προς το υποκατάστημα της ΕΥΔΑΠ Καλλιθέας, ποσού 152,00 €, που αφορούν ακίνητο (προσφυγικό διαμέρισμα – ισογείου ορόφου), επί της οδού Μ. Ασίας αρ. 3 στην Καλλιθέα, ιδιοκτησίας του Δήμου

Απόφαση Νο 117: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.440,00 € για τη μετάβαση αντιπροσωπείας του Δήμου μας στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Απόφαση Νο 118: Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης και την Ανάληψη Υποχρέωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, του τέλους λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων στην Εθνική Επιτροπή τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων του έτους 2018

Απόφαση Νο 119: Έγκριση 2ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη στην υπηρεσία με τίτλο «Συμπλήρωση εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημητριάδης»

Απόφαση Νο 120: Έγκριση τεχνικής έκθεσης, έγκριση δαπάνης και ενδεικτικού προϋπολογισμού, κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ»

Απόφαση Νο 121: Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Ρυμενίδη Γεώργιου για το με αρ. 477/14-03-2018 ΧΕΠ

Απόφαση Νο 122: Εξώδικος συμβιβασμός και ειδικότερα καταβολή του ποσού των 217,00 ευρώ στην κ. Θεοδώρου Παναγιώτα του Κων/νου, για ζημία που υπέστη το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της στις 13/11/2017, από χτύπημα κάδου που μετατοπίσθηκε λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, στην οδό Αχιλλέως αρ. 56-58, Δήμος Καλλιθέας

Απόφαση Νο 123: Εξώδικος συμβιβασμός και ειδικότερα καταβολή του ποσού των (905,00) ευρώ στην κ. Κυριακίδου Ευδοξία του Βύρων, για ζημία που υπέστη το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της στις 13/11/2017 από πτώση δένδρου (λεύκα), στην οδό Ανδρομάχης αρ. 270-272, Δήμος Καλλιθέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ