Προκήρυξη 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π.

Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων στο Δήμο Καλλιθέας & απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσληψη

Πίνακας Προσληπτέων στο Δήμο Καλλιθέας σύμφωνα με τους προσωρινούς Πίνακες της 3Κ/2018 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. καθώς και δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν οι προσληπτέοι – από 11/04/2018 έως και 13/04/2018 – στο Δήμο Καλλιθέας (Δημαρχείο, Μαντζαγριωτάκη 76, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) & ώρες 09:00 – 14:00, προκειμένου η Υπηρεσία να προβεί στην πρόσληψή τους.

Δείτε παρακάτω:

  1. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018)
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
  4. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΔΡΕΣ
  6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
  7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ/ΟΣΕΣ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ