Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας για το νομοσχέδιο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

– Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας προτείνει την απόσυρση του νομοσχεδίου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και την διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου της Κυβέρνησης με Δήμους και Περιφέρειες.

  • ΥΠΕΡ 23
  • ΚΑΤΑ 8