ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ: ΠΩΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Οι αιτήσεις θα γίνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, Ανδρομάχης 100, Τηλ 2109532714-15

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της τροποποιητικής κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 179148/ΦΕΚ 4189/τ. Β΄/24-9-2018 οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας για να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

⇒ Σύμφωνα με την τροποποιητική ΚΥΑ/07/01/2019 (ΦΕΚ 49/Β/18.01.2019) παρατάθηκε ο χρόνος αποσύνδεσης μέχρι και τις 31/10/2018 από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να αιτηθούν οι πολίτες του εφάπαξ ειδικού βοηθήματος

Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.

Επίσης σε περίπτωση που οποιοδήποτε εισοδηματικό ή περιουσιακό στοιχείο ή η σύνθεση του νοικοκυριού έχει μεταβληθεί κατά την υποβολή της αίτησης σε σχέση με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (καταστάσεις μισθοδοσίας τελευταίου έτους όλων των μελών του νοικοκυριού, συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κ.α.
Οι αιτήσεις θα γίνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, Ανδρομάχης 100, Τηλ 2109532714, 15

ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ