Οι αποφάσεις της 2ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 07/02/2018

(αποφάσεις 48-98)

ΑΠΟΦΑΣΗ 48-Αποδοχή συζήτησης του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ως κατεπείγον.

ΑΠΟΦΑΣΗ 49-‘Eγκριση δαπανών για την εκδήλωση η οποία αφορά στο Μνημόσυνο Αγίων Θεοδώρων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 50-2η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 51-Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ 52-Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 158-2017 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 53-Έγκριση της με αρ. 12-2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 54-Ορισμός μέλους σε επιτροπή παρακολούθησης προγραμματικής σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 55-Μετεγκατάσταση συνεργείου αυτοκινήτου από το Ο.Τ. 300 στο ίδιο Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 56-Συμπλήρωση απόφασης Δ.Σ. 640-2017 περί ανατροπής δεσμευμένων πιστώσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 57-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης προμήθειας φαρμάκων και υγειονομικού υλικού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 58-Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εμφιαλωμένων νερών για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 59-Περί έγκρισης διενέργειας-πραγματοποίησης προμηθειών και εργασιών υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 60-Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 61-Έγκριση δαπάνης για επιστροφή ποσού 623,05 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 62-Έγκριση δαπάνης για επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κο Paloka Kosta.

ΑΠΟΦΑΣΗ 63-Έγκριση δαπάνης για επιστροφή ποσού 168,13 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 64-Ορθή επανάληψη της με αριθμό 3-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 65-Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 66-Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ-1ου ΑΠΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 67-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Συντήρηση δικτύου αγωγών όμβριων υδάτων 2014.

ΑΠΟΦΑΣΗ 68-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ακαθάρτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 72-Έγκριση δαπανών για παιδικές παραστάσεις στα πλαίσια των Αποκριάτικων εκδηλώσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 73-Έγκριση δαπανών για δημιουργική, διαδραστική, εικαστική απασχόληση στην Πλατεία Κύπρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 74-Eγκριση δαπανών για θεατρική παράστασης στο Δημοτικό θέατρο Καλλιθέας στις 15-2-2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 75-Έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση συναυλίας στην Πλατεία Κύπρου στις 16-2-2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 76-Eγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας-ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 77-Έγκριση δαπανών από τον ΠΑΓΓΕΡΑΓΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 78-Έγκριση δαπανών προς συμπλήρωση της με αριθμό 27-2018 απόφασης του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 79-Έγκριση δαπανών των θεατρικών παραστάσεων του Εφηβικού Προγράμματος στο Δημ. θέατρο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 80-Συμπλήρωση της με αριθμό 28-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 81-Σεμινάριο με θέμα ΓΟΝΕΙΣ-ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 82-Έγκριση δαπανών για την εκδήλωση-σεμινάρια εικαστικής τέχνης και τοιχογραφιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 83-Έγκριση δαπανών για εκδηλώσεις της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλλιθέας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 84-Έγκριση δαπανών για αμοιβή επιτροπών Πτυχιακών εξετάσεων Β’ εξαμήνου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 86-Έγκριση της δαπάνης για το πρόγραμμα Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις – Καλοκαίρι 2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 87-Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 88-Παράταση της σύμβασης συνεργασίας με την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. ΔΕΠΑ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 89-Περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Δ.νσης Περιβάλλοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 90-Δωρεάν παραχώρηση στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣυΔΝΑ τμήματος παραχωρηθέντος στο Δ.Κ. κατά χρήση ακινήτου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 92-Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλλιθέας ως μέλος στο EUROMED CITIES NETWORK.

ΑΠΟΦΑΣΗ 93-Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δ.Κ. και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 94-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών Η.Μ της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 95-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 96-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 97-‘Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών Δ.νσης Kοινωνικής Πολιτικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 98-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων.