Οι αποφάσεις της 4ης τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 12/03/2018

(αποφάσεις 131-183)

ΑΠΟΦΑΣΗ 131-Αποδοχή συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 132-Δικαστικός συμβιβασμός και κατάργηση δίκης (Ι. Κωνσταντινίδης).

ΑΠΟΦΑΣΗ 133-Υποβολή πρακτικού Νο 1-2018 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 135-Συγκρότηση επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 136-Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 137-Ορισμός εκπροσώπου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης πλοίων έτους 2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 138-Τροποποίηση της με αρ. 54-2018 απόφασης Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 139-Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των βρεφικών-παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. Γιάννης Γάλλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 140-Έγκριση της με αρ. 21-2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Γιάννης Γάλλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 141-Έγκριση της με αρ. 27-2018 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών οικ. έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 142-Έγκριση διενέργειας-πραγματοποίησης δαπανών ποσού 313,48 ευρώ και έγκριση έκδοσης Χ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 143-Διαγραφή προσαυξήσεων σε οφειλές παρελθόντων ετών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 144-Διαγραφή από χρηματικό κατάλογο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 145-2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 146-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 147-Έγκριση 2ου ΑΠΕ (ΤΕΛΙΚΟΥ) του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ 148-Αντικατάσταση τακτικού μέλους Επιτροπών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 150-Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 151-Έγκριση δαπανών για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 152-Έγκριση δαπανών για την μουσική εκδήλωση στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1821.

ΑΠΟΦΑΣΗ 153-Έγκριση δαπανών για τις θεατρικές παραστάσεις του συλλόγου Ποντίων Αργοναύται – Κομνηνοί.

ΑΠΟΦΑΣΗ 154-Έγκριση δαπανών για την έκθεση για τα 90 χρόνια από την ίδρυση του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 155-Έγκριση δαπάνης για το 9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156-Συμπλήρωση της με αρ. 489-2017 απόφασης Δ.Σ. για το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 157-Εσωτερικός Κανονισμός Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 158-Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια – δημιουργία φύλλων εφημερίδας των μελών των 4 ΚΑΠΗ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 159-Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια 200 εισιτηρίων θεάτρου για τα μέλη των τεσσάρων ΚΑΠΗ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 160-Έγκριση δαπανών για τη μεταφορά ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θαλάσσια περιοχή-καλοκαίρι 2018-2019.

ΑΠΟΦΑΣΗ 161-Έγκριση δαπανών για διοργάνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας στις 17 και 18 Απρίλιου 2018.

ΑΠΟΦΑΣΗ 163-Διαγραφή 3.113,20 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν προνοιακό επίδομα από τον Κ. Ι.

ΑΠΟΦΑΣΗ 164-Επιστροφή 777,18 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν προνοιακό επίδομα από την Σ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 165-Επιστροφή 7.971,06 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν προνοιακό επίδομα απο τον κ. Μ. Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 166-Επιστροφή 239,96 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από τη θανούσα Χ. Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 167-Επιστροφή 145,51 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από τη θανούσα Α. Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 168-Επιστροφή 34.136,97 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν προνοιακό επίδομα από τον κ.Τ. Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ 169-Επιστροφή 939,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν προνοιακό επίδομα από τη θανούσα Ζ. Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 170-Επιστροφή 3.205,05 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν από την Κ. Ζ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 171-Διαγραφή 245,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν προνοιακό επίδομα από την Σ. Σ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 172-Διαγραφή 96,53 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν προνοιακό επίδομα από τον Σ. Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 173-Δικαιούχος Πληρωμής Γάλακτος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 174-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για τoν καθαρισμό μαρμάρων και πάσης φύσεως επιφανειών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 175-Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών Πολιτισμού, Δημ. Ωδείου και Δημ. Βιβλιοθήκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 176-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής λοιπών εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 177-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών υπηρεσιών Δ.Σ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 178-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών υπηρεσιών Δ.Σ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 179-Έγκριση δαπανών για την εκδήλωση της μαθητικής παρέλασης για την 25η Μαρτίου 1821.

ΑΠΟΦΑΣΗ 180-Έγκριση δαπανών για το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ στο Διδυμότειχο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 181-Καταβολή ποσού 379,15 € στον εκμισθωτή κ. Ευάγγελο Παπαϊωάννου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 182-Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δ.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 183-Κοινοποίηση του 1ου Πρακτικού-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.